Djelatnost „DSC“ d.o.o. Sarajevo dijelimo u pet osnovnih skupina usluga:

 • Projektovanje sistema tehničke zaštite
 • Ugradnja sistema tehničke zaštite
 • 24-satni nadzor – centralni monitoring
 • Servis i održavanje sistema
 • Zaštita od požara

Kao firma sa ambicioznim i kreativnim timom stručnjaka, proaktivnim pristupom poslu i oslanjanjem na najnovije informacione tehnologije, te naglašenom fleksibilnošću, u mogućnosti smo da klijentima pružimo najviši kvalitet naprijed navedenih usluga. Optimalnim izborom i objedinjavanjem različitih vrsta usluga zaštite, ali i individualnim pristupom svakom klijentu, te orijentiranjem na maksimalni kvalitet i odgovarajuće zadovoljstvo kupaca i korisnika naših usluga, u stanju smo odgovoriti na svaku Vašu potrebu za osiguranjem osoba ili imovine, te Vas na najbolji način zaštititi od crnih statistika o svakodnevnom porastu kriminalnih aktivnosti na ovom prostoru.

BRUTALNO NARUŠENA PRIVATNOST I OTUĐENA IMOVINA, ALI I TRAJNA SPOZNAJA DA VAM JE NEKO PRETURAO PO LIČNIM STVARIMA I SLOBODNO HODAO PO VAŠEM DOMU, NIKADA SE NE MOGU NADOKNADITI I ZABORAVITI.

Od koristi je da ovo u svakom trenutku imate na umu, a na nama je da adekvatnom tehničkom zaštitom osnažimo Vaš integritet i povećamo sigurnost Vaše imovine. U tom smislu čini nam veliko zadovoljstvo što smo u svakom trenutku tu da zajedno sa Vama svedemo na minimum mogućnost nastajanja materijalnih šteta i drugih gubitaka koji se finansijski ne mogu nadoknaditi. Moguće otuđenje stvari koje za Vas imaju posebne emotivne vrijednosti, gubitak ličnih dokumenata ili povjerljivih poslovnih informacija, ali i krajnje negativno psihološko djelovanje na članove porodice samom povredom privatnosti i intime u vlastitom domu, više su nego dovoljni argumenti za donošenje odluke o ugradnji kvalitetnih sistema protuprovale i protuprepada, video nadzora, kontrole pristupa i evidencije prisustva, vatrodojave i detekcije plina, kao i za priključenje na naš 24-satni centralni daljinski nadzor, te redovno održavanje sistema i druge servisne intervencije prema potrebi.
 

Video

Promotivni video DSC – Sarajevo

Video

Radio reklama

Poslušajte našu promotivnu radio reklamu

Audio

Mapa lokacija

Mapa lokacija naših klijenata u Bosni i Hercegovini

Mapa

Klijenti

S ponosom predstavljamo naše dugogodišnje klijenate

Više

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •