Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine, sa osnovnom djelatnošću kontinuiranog nadzora instaliranih alarmnih sistema i njihovog servisiranja po načelu 24 sata dnevno svih 365 dana u godini, kao i interventnog izlaska na lokalitet štićenog prostora promptno po prijemu alarmnog signala provale, prepada, požara i/ili detekcije zemnog gasa.

Sve vidove opremanja objekata sistemima tehničke zaštite (video nadzor, protuprovala, vatrodojava, detekcija plina, videofonija/interfonija, kontrola pristupa itd.) od samog početka poslovanja agencije do danas, uz vlastiti kadar na polju projektovanja i ugradnje sistema, vršili su stručno osposobljeni timovi naše partnerske firme „GROUP E&C“ d.o.o. Sarajevo i drugih kooperanata, dok su poslovi fizičke zaštite i transporta vrijednosti obavljani u saradnji sa vodećim BH agencijama za fizičku zaštitu. Osim toga, u dosadašnjem periodu poslovanja stekli smo ogromna iskustva u oblasti održavanja sistema tehničke zaštite, a jedna smo od rijetkih agencija za zaštitu ljudi i imovine koje su ovlaštene i za ispitivanje sistema za dojavu požara odnosno automatsku detekciju dima, uz izdavanje validnog atesta o ispravnosti instaliranog sistema vatrodojave.

Dojavno-operativni centar „DSC“ d.o.o. Sarajevo, kao vitalni segment naše osnovne djelatnosti, sa radnim vremenom od 00 do 24 h, u međuvremenu je sistematski moderniziran do nivoa ekipiranosti najsavremenijim prijemnim i drugim pratećim uređajima koji se za našu djelatnost uopće proizvode i nude na svjetskom tržištu. Do sredine 2009. godine na naš centar je priključeno blizu 1.000 instaliranih sistema tehničke zaštite. U tom smislu, kada je riječ o razmjerama usluga samog nadzornog centra, najrelevantnija smo zaštitarska agencija u sarajevskom kantonu, a posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa nizom agencija za fizičku zaštitu, te policijskim upravama MUP-a F BiH i RS, veoma cijenjeni i prisutni i na području cijele Bosne i Hercegovine.

Obzirom na neprekinuti uzlazni trend razvoja i poslovanja agencije od osnivanja do danas, kao i kontinuirano praćenje najnovijih trendova u vodećim svjetskim industrijama tehničke zaštite, u mogućnosti smo da našim sadašnjim i budućim korisnicima osiguramo sveobuhvatnu zaštitu njihovih materijalnih i drugih vrijednosti.

Video

Promotivni video DSC – Sarajevo

Video

Radio reklama

Poslušajte našu promotivnu radio reklamu

Audio

Mapa lokacija

Mapa lokacija naših klijenata u Bosni i Hercegovini

Mapa

Klijenti

S ponosom predstavljamo naše dugogodišnje klijenate

Više

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •