U cilju kreiranja cjelovitog partnerskog odnosa sa našim korisnicima, od samih početaka poslovanja veliku pažnju smo posvetili uslugama servisa i održavanja sistema tehničke zaštite koje smo instalirali i/ili priključili na naš nadzorni centar. Tim servisera “DSC” d.o.o. Sarajevo uvijek je nastojao, a tako se trudi raditi i dalje, da u najkraćem mogućem roku odgovori na probleme svojih klijenata, te otkloni kvar na licu mjesta ili obavi drugu servisnu intervenciju po ugovoru ili na zahtjev korisnika.

Na sve naše ugrađene sisteme i pojedine komponente u pravilu dajemo garanciju od 12 mjeseci, a servisne usluge i originalne rezervne dijelove obezbjeđujemo i nakon isteka garantnog roka.

Na poseban zahtjev, te u slučajevima kada sistem tehničke zaštite, prvenstveno sistem vatrodojave, nije instaliran od strane naših instalatera, spremni smo i ovlašteni da na temelju odgovarajućeg ugovora obavimo zakonsku obavezu periodičnog ispitivanja Vašeg sistema i izdavanja validnog atesta o njegovoj ispravnosti.
 

Video

Promotivni video DSC – Sarajevo

Video

Radio reklama

Poslušajte našu promotivnu radio reklamu

Audio

Mapa lokacija

Mapa lokacija naših klijenata u Bosni i Hercegovini

Mapa

Klijenti

S ponosom predstavljamo naše dugogodišnje klijenate

Više

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •