- PROTUPROVALA I PROTUPREPAD -

Svako od nas ponaosob ima želju kvalitetno osigurati stečenu imovinu i povećati sigurnost sebi i svojoj obitelji. Ugradnja adekvatnog sistema tehničke zaštite osnovni je preduslov za bezbrižan i siguran život. Statistički je, naime, dokazano da sistemi protuprovale smanjuju vjerovatnoću provale i do četiri puta, dok je vjerovatnoća da će provalnici uspjeti u svojoj namjeri, po nekim istraživanjima, čak četrnaest puta manja. Namjena protuprovalnih sistema sastoji se upravo u tome da potencijalnog provalnika odvrate i od same namjere nasilnog ulaska u štićeni prostor, odnosno, kada do provale ipak dođe, da zvučnim upozorenjem maksimalno skrate vrijeme zadržavanja „nezvanog gosta“ u štićenom prostoru pod alarmom. Također je veoma bitno da sistem preko integrisanog digitalnog komunikatora alarmne centrale u najkraćem mogućem vremenu obavijesti korisnika putem telefonske linije ili gsm mreže o stanju u štićenom prostoru, odnosno da pošalje kodirani izvještaj dojavno-operativnom centru zaštitarske agencije koji zatim postupa u skladu sa važećim Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama zaštite.

Sigurnost našeg doma i ukućana, kao i poslovnih prostora, prijeka su potreba svakog čovjeka. Za povećanje sigurnosti koriste se razna sredstva zaštite. Jedno od najsigurnijih je žičani ili bežični alarmni sistem koji višestruko umanjuje mogućnost provale ili prepada. Sa vidno istaknutim znacima ugrađenog alarmnog sistema, kao što su vanjska alarmna sirena i naljepnice sa obaviješću o alarmnom sistemu na ulaznim vratima ili prozorima i slično, znatno se smanjuje vjerovatnoća provale. Alarmni sistemi su predviđeni ne samo za signaliziranje provale u štićene prostore i tihu dojavu prepada pomoću panik tastera, već u isto vrijeme na efektivan način omogućavaju neopaženo alarmiranje interventne ekipe agencije i mjesno nadležne policije, kao i obavezno obavještavanje vlasnika štićenog prostora o nastanku štetnog događaja. Zbog toga se za savremene alarmne sisteme kaže da su mnogo više od običnih “čuvara”. Uostalom, na alarmne centrale se osim detektora provale i prepada mogu spojiti i senzori požara, plina, vode itd. Također je, zavisno od potreba i želja korisnika usluga, moguće programirati i upravljanje drugim sistemima štićenog prostora, kao što su grijanje, klima, rasvjeta i sl.

- VATRODOJAVA I PLINODOJAVA -

Sistemi za automatsku detekciju dima i sistemi za otkrivanje prisustva plina visoko su sofisticirani sistemi koji samostalno detektuju i dojavljuju požar odnosno opasne koncentracije plina u štićenim objektima. Agencija „DSC“ d.o.o. Sarajevo je od osnivanja do danas, kroz više tehnoloških generacija, uspjela ovladati tehnologijom projektovanja, instaliranja i održavanja sistema vatrodojave i plinodetekcije vodećih svjetskih proizvođača, tako da naši stručni timovi sa uspjehom rješavaju vatrodojavnu i plinodojavnu zaštitu objekata manjih ili većih gabarita, kao i objekata na koje se primjenjuju posebni zahtjevi.

Sistemi vatrodojave i plinodojave, kao specifična zakonska obaveza, predstavljaju izuzetno važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine u društvenoj zajednici. Pravovremenom detekcijom požara ili plina direktno se sprječavaju ogromne financijske štete i umanjuje mogućnost stradavanja ljudi. Ispunjavanje zahtjeva za visokom pouzdanošću rada u svim uslovima, od industrijskih do stambenih primjena, te pravilno i redovno održavanje i servisiranje, osnovni su uslovi za punu funkcionalnost ovih sistema. Ulaganjem u kvalitetan sistem vatrodojave i plinodojave možda nećemo zaraditi, ali u perspektivi vrlo vjerovatno možemo spasiti nečiji život. Osim toga, integracijom vatrodojavnih i plinodojavnih sistema sa drugim sistemima tehničke zaštite, npr. sistemom protuprovale ili video nadzora, te priključenjem na naš dojavno-operativni centar, osigurava se mnogo kvalitetnija informacija o štetnom događaju, bitno skraćuje vrijeme i značajno podiže efikasnost intervencije.

Sistemi vatrodojave i plinodetekcije moraju na vrijeme upozoriti na pojavu opasnosti i time omogućiti stručnu intervenciju prije nastanka posljedica razarajućih razmjera. Pravilno projektovan i izveden sistem vatrodojave ili plinodetekcije, prilagođen tipu štićenog objekta, njegovoj konstrukciji, namjeni i tehnologiji, a uz to nadopunjen ostalim protupožarnim mjerama (putevima za evakuaciju, ručnim prijenosnim aparatima, hidrantima, kupolama za odimljavanje, protupožarnim vratima, vodenim zavjesama i sistemima za automatsko gašenje), može bitno umanjiti posljedice nesreće, a novčana ulaganja kompenzirati smanjenom stopom osiguranja koja se primjenjuje na objekte sa instaliranom požarnom zaštitom. Uz činjenicu da sistemi vatrodojave i plinodojave podliježu strogim zakonskim smjernicama, propisima i uputstvima, kao bitan faktor ovih vidova zaštite ostaje i dalje pravilan izbor pojedinih uređaja i opreme koji moraju biti kvalitetni, ispitani, atestirani i provjereni tokom višegodišnje primjene. Pouzdanost čitavog sistema direktno zavisi od kvaliteta ugrađenih elemenata, ispravnog i pravilnog rukovanja, redovnog održavanja i servisiranja, te periodičnog ispitivanja.

Sa velikim iskustvom na području vatrodojave i plinodetekcije, radeći sa opremom vodećih svjetskih proizvođača kao što su „NOTIFIER“, „BENTEL“, „CEL“, „Siemens CERBERUS“, „ESSER“, „FITTICH“ i drugi, u međuvremenu smo, sredinom 2003. godine, uspjeli obezbijediti odobrenje federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije na temelju kojeg smo, kao jedna od rijetkih agencija u BiH, ovlašteni za ispitivanje sistema za zaštitu od požara i izdavanje validnih atesta o njihovoj ispravnosti.

- VIDEO NADZOR -

Snažna tehnološka ekspanzija rezultirala je stvaranjem novih, multifunkcionalnih sistema za video nadzor koji imaju velike operativne mogućnosti. Video nadzor se u praksi primjenjuje u svim slučajevima kada je vizuelna informacija o događajima i stanju na objektu bitna za sigurnost ljudi, imovine ili procesa proizvodnje, odnosno za unapređenje ukupnog poslovanja. Zbog toga su našom ponudom obuhvaćene kamere, snimači i prateća oprema renomiranih proizvođača („DVC“, „SAMSUNG“, „VIVOTEC“, „AXIS“, „IQ“ i dr.) i različitih namjena i tehnologija, i to od mini kamera i kamera skrivenih u posebna kućišta do fiksnih i pokretnih unutrašnjih i vanjskih kamera u standardnim i posebnim antivandal izvedbama. Za veće korisnike sa mrežom poslovnih jedinica možemo ponuditi IP kamere odnosno tzv. umrežene sisteme video nadzora koji koriste postojeće računarske ili telekomunikacijske mreže kao medij za umrežavanje, a koji se inače mogu integrirati i sa različitim upravljačkim funkcijama štićenih objekata.

Zahvaljujući najširoj primjeni digitalne tehnologije, danas se sistemi video nadzora ne koriste samo za „nadgledanje“, već su postali sastavni dio interaktivnog sistema tehničke zaštite. Bilo da su vanjske ili unutrašnje, skrivene ili za specijalne namjene, kamere mogu biti kontolirane automatski ili ručno, ili pomoću detektora kretanja, a njihov signal se na monitorima može pratiti u realnom vremenu prikazivanjem slike sa jedne od kamera neograničenog broja, ili se pohranjivati na tvrdi disk digitalnih snimača velikih mogućnosti. Pored standardnih opcija prikaza video signala na ekranu TV prijemnika, monitoru računara ili na zaslonu mobilnog telefona, sada je sliku moguće pratiti i na Vašoj internet stranici kojoj autorizirana osoba može pristupiti sa bilo kojeg računara ili GSM aparata koji imaju mogućnost pristupa internetu, i to bilo kada i bilo gdje.
Svakodnevno usavršavanje tehnologija drastično je povećalo i mogućnosti video nadzora. Tako su se npr. i mogućnosti CCTV-a, tzv. televizije zatvorenog kruga, koja je inače imala funkciju snimanja i obezbjeđenja imovine, sve naprednijim korišćenjem interneta danas višestruko uvećale, tako da se putem interneta već uveliko kreiraju promocije firmi ili nadgledaju teško dostupna mjesta, saobraćajne raskrsnice, tuneli, industrijski pogoni i slično. Pored ovoga, video nadzor ima veliku ulogu u prevenciji pokušaja razbojništva i omogućavanju identifikacije počinitelja. Naime, svaki kriminalac će dobro razmisliti da li je Vaša imovina za njega prava prilika ako zna da postoje kamere čiji se video zapis pohranjuje i pruža mogućnost naknadne identifikacije. Ugradnjom sistema video nadzora, uz istovremeno instaliranje alarmnog sistema protuprovale i protuprepada, eventualne štete od razbojništva i prepada odnosno provale smanjuju se i do 4-5 puta! Video nadzorni sistemi, osim što imaju preventivnu funkciju, djelujući psihološki na potencijalne počinioce krađe i značajno smanjujući procenat pokušaja, nakon izvršenja krađe ili razbojništva, ako do njih već dođe, obezbjeđuju video zapis kao validan dokaz na osnovu kojeg se počinilac može identifikovati i procesuirati.

Sistemi video nadzora koriste se samostalno ili u sprezi sa alarmnim sistemima, što se postiže instalacijom pogodnih kamera i opreme za nadgledanje i snimanje. Prijenos video signala do nadzornih centara može se izvesti žičanim putem (koaksijalnim, optičkim, signalnim ili mrežnim kablovima) ili bežičnim putem preko radio veze. Oprema za snimanje u centru za nadgledanje i snimanje podešava se tako da snima bez prekida (24 sata) ili samo pod određenim uslovima (na detekciju pokreta, aktiviranje senzora, otvaranje rampe i sl.), čime se u značajnoj mjeri štede resursi hard diskova, te omogućava lakše pregledanje snimljenih video zapisa.

Posljednjih nekoliko godina iz upotrebe se praktično izbacuju analogni sistemi, pa se i u našoj ponudi sve više orijentiramo na digitalne sisteme video nadzora. Ovi sistemi su veoma fleksibilni, tako da su u njima pored snimanja slike integrirane i druge funkcije, kao na primjer opcija zahvaljujući kojoj, bez ikakve dodatne investicije, kroz vašu lokalnu računarsku mrežu, uz odgovarajuću autorizaciju, možete pratiti sve kamere, pomjerati ih ili pregledati snimljeni materijal, odštampati ga ili poslati e-mailom itd.

Kao posebnu pogodnost agencija „DSC“ Vam može ponuditi i prijenos žive slike u naš nadzorni centar, i to u svim slučajevima nastanka alarmnog stanja u određenom sektoru instaliranog sistema protuprovale i protuprepada, ili pak u situacijama kada je, u skladu sa zahtjevima korisnika, neophodno izvršiti provjeru ispravnosti pojedinih komponenti sistema video nadzora, test komunikacije sa štićenim prostorom i dr.

- KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA -

Sistemi kontrole pristupa primjenjuju se u slučajevima kada postoji povećana potreba za kontrolom i ograničavanjem pristupa neovlaštenim osobama pojedinim prostorijama, sektorima ili objektima i kada se zahtijeva analiza i evidentiranje prolaza u određeni prostor. Integracijom sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena, ta se analiza može koristiti i za izračunavanje plaća zaposlenika, zbog čega su ovi sistemi i postali jedna od najvažnijih komponenti ukupnog sistema za kontrolu i zaštitu osoba i imovine, bilo da su sastavni dio sveobuhvatnog koncepta tehničke zaštite, bilo da se pojavljuju kao samostalni koncept zaštite. Bez obzira da li su Vaše potrebe jednostavne ili kompleksne, možete se pouzdati u naša rješenja sistema za kvalitetnu kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena uz pomoć kojih ćete bitno skratiti količinu potrebnog vremena za pripremu vremenskih izvještaja za platne liste, poboljšati upravljanje ljudskim resursima, smanjiti broj grešaka i na efikasan način upravljati troškovima radne snage.

Terminali kontrole pristupa za identifikaciju osoba najčešće koriste čitače magnetskih, bar-kod, beskontantnih i smart kartica, dok se za pristup prostorijama i objektima koji spadaju u kategoriju prostora visokog stepena rizika u posljednje vrijeme uobičajeno koriste biometrijske metode sa kombinacijom tastatura i biometrijskih čitača (verifikacijom otiska prsta ili skeniranjem irisa oka). Razvojem biometrijskih sistema došlo se do najsigurnijeg identifikacijskog ključa u kontroli pristupa, i to posebno kada se radi o zaštiti od neovlaštenog pristupa prostorima i objektima od posebne važnosti, kao što su finansijske institucije, kontrolni i tehnički centri aerodroma, elektrane, laboratorije, razvojni instituti i slični objekti, a u zadnje vrijeme razvijeni su i biometrijski sistemi koji se primjenjuju za kontrolu pristupa personalnim računarima i serverima. Činjenica da za identifikaciju osobe odnosno osoba sa pravom pristupa i prolaza u štićeni prostor sada više nije potrebna šifra ili kartica, a uskoro i pasoš ili lična karta, koji inače mogu biti ukradeni ili izgubljeni, predstavlja veliku prednost ovih sistema napredne tehnologije.

Napominjemo da se kontrola i autorizacija pristupa također može primjenjivati i na vozilima koja imaju ugrađen poseban predajnik, tako da se približavanjem čitaču ugrađenom u kolovoz mogu otvarati ulazno-izlazne rampe, garažna vrata, vrata skladišta, rampe parkirnog prostora i sl. Kompletan sistem kontrole moguće je povezati sa računarom koji, osim što nadgleda rad sistema i kreira izvještaje o korisnicima, može da upravlja rasvjetom, klimatizacijom i liftovima, te preduzima i druge neophodne akcije u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika.

- PORTAFONSKI SISTEMI -

U širokom spektru uređaja i opreme koju možemo ponuditi našim klijentima nalaze se i portafonski i video portafonski, te interkom sistemi, prvenstveno kao sredstva namijenjena za verifikaciju u sistemima ručne kontrole prolaza, ali i kao komunikacijski sistemi opće namjene. Sisteme na zahtjev instaliramo u tzv. malim privatnim objektima, te u velikim poslovnim i javnim zgradama, gdje koristimo isti paket proizvoda u manje ili više proširenim konfiguracijama.

Posebno ističemo činjenicu da se portafonski sistemi mogu slobodno kombinovati sa video interfonskim sistemima, elementima sistema video nadzora i jednostavnijim sistemima kontrole prolaza.
 

Video

Promotivni video DSC – Sarajevo

Video

Radio reklama

Poslušajte našu promotivnu radio reklamu

Audio

Mapa lokacija

Mapa lokacija naših klijenata u Bosni i Hercegovini

Mapa

Klijenti

S ponosom predstavljamo naše dugogodišnje klijenate

Više

 •  

   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •